Ranking Usuario Count Prev_Rank Cambiar
1 cazfi 141 1
2 miyakawataku 6 2
3 Kentaro Shirakata 3 3
4 zmatsuo 3 4
5 TOSHIO 2 5
6 ribbon 2 6
7 Alain_bkr 2 7
8 nmaya 2 8
9 Keisuke MORI 1 9
10 まじかんと 1 10
11 Hironori Kitagawa 1 11
12 k9i404 1 12
13 Takashi Sawanaka 1 13