Ranking Usuario Count Prev_Rank Cambiar
1 やぎ。 30 1
2 deskull 22 2
3 KENCH 18 3
4 yknk 15 4
5 くず 14 5
6 seraphy 13 6
7 FROM 12 7
8 kairera0467 8 9 1
9 intika 8 8 1
10 OHKUBO Katsuhiko 7 11 1
11 nonono 7 10 1
12 coji morishita 6 12
13 uobnib 5 15 2
14 IWAMOTO Kouichi 5 13 1
15 eros 5 14 1
16 toythe01 4 18 2
17 koh-hey 4 17
18 Hironori Kitagawa 4 19 1
19 Dr_Pepper 4 16 3
20 toml_12953 3 24 4
21 thinkpadnerd 3 26 5
22 Tetsuo Handa 3 22
23 dpenev 3 20 3
24 FlowFlower 3 23 1
25 sakai-memoru 3 58 33
26 sgsunyou 3 25 1
27 DavBro 3 21 6
28 nemo_nemo 2 32 4
29 Removed User 2 27 2
30 成瀬 2 36 6
31 judicare 2 35 4
32 takeshi0206x 2 33 1
33 toml12953 2 31 2
34 BSpinoza 2 30 4
35 J5lx 2 28 7
36 MBMS 2 38 2
37 DevanWolf 2 42 5
38 betamine 2 39 1
39 kazuya_jimba 2 37 2
40 nozomu0321 2 40
41 fatsheep7421 2 41
42 f_nagisa 2 29 13
43 NFSL2001 2 34 9
44 kuronekosun_s 1 75 31
45 ralphwaldo 1 76 31
46 wvinton 1 77 31
47 GH2014 1 78 31
48 kuraharu 1 79 31
49 andoh-hiro 1 80 31
50 Shuji Sado 1 57 7