Basic Information

Nombre de usuario:
hryksbt
Display Name:
裕之
Site Member Since:
2009-12-03 21:58
Activity Rank:
Out of rank
Self Introduction:

Chambers

No Chambers

Palabras clave

Skills

loading
NombreExperienceSkill LevelDo you like/dislike the tech?
mysql6 Mo - 2 yr
macos2 yr - 5 yr
php6 Mo - 2 yr
freebsd6 Mo - 2 yr
サウンド/オーディオ6 Mo - 2 yr
macosx6 Mo - 2 yr
android< 6 meses
日本語> 10 yr
英語6 Mo - 2 yr
postgresql (pgsql)6 Mo - 2 yr
java< 6 meses
c< 6 meses
ミキサ6 Mo - 2 yr
システム管理2 yr - 5 yr
ネットワーク2 yr - 5 yr
httpサーバ2 yr - 5 yr
apple mac os classic2 yr - 5 yr
linux2 yr - 5 yr
cygwin (ms windows)6 Mo - 2 yr
unixシェル2 yr - 5 yr
ibm db26 Mo - 2 yr
ibm aix6 Mo - 2 yr
microsoft windows server 20032 yr - 5 yr
Are you sure to delete ''?