• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
No Tags

Frequently used words (click to add to your profile)

javaandroidc++linuxc#objective-ccocoa誰得qtrubypythonwindowsphpgamebathyscaphegui翻訳comegattwitterframeworkbtronvb.net計画中(planning stage)testdomarduinodirectxpreviewerゲームエンジン

nkfのGitリポジトリのfork


Commit MetaInfo

Revisión3d0cc48bcb8f1112cc369ad02987d20733e83dfc (tree)
Tiempo2009-11-17 09:31:43
AutorNARUSE Yui <naruse@user...>
CommiterNARUSE Yui

Log Message

Release 2.1.0.

Cambiar Resumen

Diferencia incremental

--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -478,3 +478,33 @@ Unicode
478478 .SS nkf 2.0.8
479479
480480 * --guess ¤Ç²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òɽ¼¨
481+
482+.SS nkf 2.0.9
483+
484+-Z4 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£JIS X 0208 ¥«¥¿¥«¥Ê¤ò JIS X 0201 ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£(¤Ä¤Þ¤ê¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÁ´³ÑȾ³ÑÊÑ´¹)
485+
486+-g=0, -g=1, --guess=0, --guess=1 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤Î¿ä¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
487+
488+¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï config.h ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
489+
490+¤½¤Î¾¤Î¥Ð¥°¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ïgit ¤Î¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
491+
492+¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹¤ò¡¢Æȼ«¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤«¤é zlib ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ËÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎµöÂú¾ò·ï¤ÏÊѤï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹³Îǧ¤Î¼ê´Ö¤Îºï¸º¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
493+
494+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò CVS ¤«¤é git ¤ËÊѹ¹¡£
495+
496+.SS nkf 2.1.0
497+
498+Makefile ¤Ë install ¤È¤¤¤¦ target ¤òÄɲÃ
499+
500+8bit JIS Æâ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤ò²ò¼á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
501+
502+Perl ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
503+
504+-Z1 ¤È -Z2 ¤¬ -Z0 ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
505+
506+UTF-16 ¤È UTF-32 ¤ÎÆɤ߹þ¤ß»ØÄ꤬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
507+
508+UTF-32 ¤Ç BOM ¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
509+
510+4 ¥Ð¥¤¥È UTF-8 ¤Î guess ¤È½ÐÎϤ¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -5,7 +5,7 @@ SHAR = shar
55 # SHAR = shar -T
66 PERL = perl
77 RM = rm -rf
8-VERSION = 2.0.9
8+VERSION = 2.1.0
99 MKDIR = mkdir
1010 prefix = /usr/local
1111
--- a/NKF.mod/NKF.pm
+++ b/NKF.mod/NKF.pm
@@ -35,7 +35,7 @@ require DynaLoader;
3535 @EXPORT = qw(
3636 nkf nkf_continue inputcode
3737 );
38-$VERSION = '2.09';
38+$VERSION = '2.10';
3939
4040 bootstrap NKF $VERSION;
4141
--- a/dll.rc
+++ b/dll.rc
@@ -1,8 +1,8 @@
11 #include <windows.h>
22
33 1 VERSIONINFO
4-FILEVERSION 2,0,9,0
5-PRODUCTVERSION 2,0,9,0
4+FILEVERSION 2,1,0,0
5+PRODUCTVERSION 2,1,0,0
66 FILEFLAGSMASK 0x3fL
77 #ifdef _DEBUG
88 FILEFLAGS 0x1L
@@ -19,12 +19,12 @@ FILESUBTYPE 0x0L
1919 {
2020 VALUE "CompanyName", "project nkf\0"
2121 VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"
22- VALUE "FileVersion", "2.0.9.0 1\0"
22+ VALUE "FileVersion", "2.1.0.0 1\0"
2323 VALUE "InternalName", "nkf32\0"
2424 VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA); Copyright (C) 2003-2004 T.kaneto\0"
2525 VALUE "OriginalFilename", "nkf32.c\0"
2626 VALUE "ProductName", "nkf32.dll\0"
27- VALUE "ProductVersion", "2.0.9.0 1\0"
27+ VALUE "ProductVersion", "2.1.0.0 1\0"
2828 }
2929 }
3030 BLOCK "VarFileInfo"
--- a/man/nkf.1.pm
+++ b/man/nkf.1.pm
@@ -35,7 +35,7 @@ require DynaLoader;
3535 @EXPORT = qw(
3636 nkf nkf_continue inputcode
3737 );
38-$VERSION = '2.09';
38+$VERSION = '2.10';
3939
4040 bootstrap NKF $VERSION;
4141
--- a/nkf.1
+++ b/nkf.1
@@ -1,4 +1,4 @@
1-.\" Automatically generated by Pod::Man v1.37, Pod::Parser v1.35
1+.\" Automatically generated by Pod::Man v1.37, Pod::Parser v1.37
22 .\"
33 .\" Standard preamble:
44 .\" ========================================================================
@@ -129,7 +129,7 @@
129129 .\" ========================================================================
130130 .\"
131131 .IX Title "nkf 1"
132-.TH nkf 1 "2009-01-20" "nkf 2.0.9" " "
132+.TH nkf 1 "2009-11-17" "nkf 2.1.0" " "
133133 .SH "NAME"
134134 nkf \- Network Kanji Filter
135135 .SH "SYNOPSIS"
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
@@ -129,7 +129,7 @@
129129 .\" ========================================================================
130130 .\"
131131 .IX Title "nkf 1"
132-.TH nkf 1 "2009-06-26" "nkf 2.0.9" " "
132+.TH nkf 1 "2009-06-26" "nkf 2.1.0" " "
133133 .SH "NAME"
134134 nkf \- ネットワーク用漢字コード変換フィルタ
135135 .SH "SYNOPSIS"
--- a/nkf.c
+++ b/nkf.c
@@ -20,8 +20,8 @@
2020 *
2121 * 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
2222 */
23-#define NKF_VERSION "2.0.9"
24-#define NKF_RELEASE_DATE "2009-06-23"
23+#define NKF_VERSION "2.1.0"
24+#define NKF_RELEASE_DATE "2009-11-17"
2525 #define COPY_RIGHT \
2626 "Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa).\n" \
2727 "Copyright (C) 1996-2009, The nkf Project."
--- a/nkf32dll.c
+++ b/nkf32dll.c
@@ -4,11 +4,11 @@
44
55 /*WIN32DLL*/
66 /* ‚±‚¿‚ç‚̃o[ƒWƒ‡ƒ“‚àXV‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B */
7-#define NKF_VERSIONW L"2.0.9"
7+#define NKF_VERSIONW L"2.1.0"
88 /* NKF_VERSION ‚̃ƒCƒh•¶Žš */
9-#define DLL_VERSION "2.0.9.0 0"
9+#define DLL_VERSION "2.1.0.0 0"
1010 /* DLL‚ª•Ô‚· */
11-#define DLL_VERSIONW L"2.0.9.0 0"
11+#define DLL_VERSIONW L"2.1.0.0 0"
1212 /* DLL‚ª•Ô‚· DLL_VERSION ‚̃ƒCƒh•¶Žš */
1313
1414 /* nkf32.dll main */
--- a/version.rc
+++ b/version.rc
@@ -1,8 +1,8 @@
11 #include <windows.h>
22
33 1 VERSIONINFO
4-FILEVERSION 2,0,9,0
5-PRODUCTVERSION 2,0,9,0
4+FILEVERSION 2,1,0,0
5+PRODUCTVERSION 2,1,0,0
66 FILEFLAGSMASK 0x3fL
77 #ifdef _DEBUG
88 FILEFLAGS 0x1L
@@ -19,12 +19,12 @@ FILESUBTYPE 0x0L
1919 {
2020 VALUE "CompanyName", "project nkf\0"
2121 VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"
22- VALUE "FileVersion", "2.0.9\0"
22+ VALUE "FileVersion", "2.1.0\0"
2323 VALUE "InternalName", "nkf\0"
2424 VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA)\0"
2525 VALUE "OriginalFilename", "nkf.c\0"
2626 VALUE "ProductName", "nkf.exe\0"
27- VALUE "ProductVersion", "2.0.9\0"
27+ VALUE "ProductVersion", "2.1.0\0"
2828 }
2929 }
3030 BLOCK "VarFileInfo"