Ranking Usuario Count Prev_Rank Cambiar
1 Steel Wheels Project 18 1
2 maya 6 2
3 Tatsuki Sugiura 5 3
4 chityanj 4 4
5 deskull 3 8 3
6 Takuya Nishimoto 3 6
7 ISHIKAWA Mutsumi 3 5 2
8 Kazuhiro Fujieda 2 7 1
9 posturan 2 9
10 Deyu Zhou 1 10
11 Daisuke Arai 1 11
12 IWAMOTO Kouichi 1 12
13 Hironori Kitagawa 1 13
14 nakaG 1 14
15 Mitsutoshi NAKANO 1 15
16 toythe01 1 16
17 FlowFlower 1 17