Ranking Usuario Count Prev_Rank Cambiar
1 cazfi 111 1
2 kvilhaugsvik 30 2
3 Hourier 18 3
4 Keith Marshall 12 4
5 Shuji Sado 9 5
6 jaimemf 4 6
7 Takashi Sawanaka 3 7
8 miyakawataku 3 8
9 Tim Worthington 2 9
10 Kazuhiro Fujieda 1 10
11 Mitsutoshi NAKANO 1 11
12 zmatsuo 1 12
13 Michio MATSUYAMA 1 13
14 deskull 1 14