Ranking Usuario Count Prev_Rank Cambiar
1 cazfi 116 1
2 Alina 24 2
3 Michio MATSUYAMA 8 3
4 zmatsuo 7 4
5 miyakawataku 6 5
6 ribbon 6 6
7 nmaya 4 8 1
8 Takashi Sawanaka 3 7 1
9 IWAMOTO Kouichi 2 9
10 hizumiaoba 2 10
11 guyr 1 11
12 hiyohiyo 1 12
13 quiret 1 13
14 Keith Marshall 1 14